Gürcüstanda təhsil

İxtisas və fakültələr

Tibb Universiteti:

Pediatriya 6 il;

Stomatologiya 5 il;

Əczaçılıq 5 il;

Müalicə işi 5 il;

Terapiya 4 il;

Digər proqramlar:

Ümumi İqtisadiyyat;

Biznesin idarə olunması;

Müəssisənin idarə olunması;

Bank işi;

Mühasibatlıq;

Maliyyə;

Beynəlxalq Münasibətlər;

Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər;

Hüquq;

Beynəlxalq Hüquq;

Memarlıq;

Arxitektura ve dizayn;

Kompyuter Mühəndisliyi;

İnformatika;

Turizm və Otelçilik;

Metallurgiya;

Neft və Qaz;

Neft və Qaz texnalogiyası;

Avtomobil Nəqliyyatı;

Dəmiryol Nəqliyyatı;

Energetika;

Telekomunikasiya;

Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri;

Maşinqayırma;

Ekologiya;

Qida Sənayesi;

Kimyəvi və Bioloji texnologiya;

Tətbiqi Riyaziyyat;

Mülki İnşaat;

Hidrotexniki İnşaat;

Aviasiya;

Teatr ve Kino;

Rejissorluq;

İngilis dili (Filologiya);

Rus dili Filologiya (Rus dilində);

Riyaziyyat (Cəbr);

Beynəlxalq Əlaqələr;

Kompyuter elmləri;

Jurnalistika və KİV;