Gürcüstanda təhsil

Gürcüstanda yalnız attestatla ( və ya diplomla) bakalavr,
magistratura pilləsinə imtahansız qəbul imkanı

GÜRCÜSTANDA TƏHSİL - BİZİMLƏ

Aşağıdakı formanı doldurmaqla bizə müraciət edə bilərsiniz.

* Biz sizinlə ən tez müddətdə əlaqə saxlayacağıq.
//

UNİVERSİTETLƏR

Universitetlərin siyahısı, dövlət universitetləri, özəl universitetlər

//

QƏBUL ŞƏRTLƏRİ

Qəbul üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı və qəbul şərtləri
//

TƏHSİL HAQQI

Təhsil haqqı. Əyani və ya qiyabi təhsil üçün ödəniş

//

VİZA

Təhsil aldığınız müddətdə tələbələrimizə viza dəstəyi

//

NÜMAYƏNDƏLİKLƏR

Gürcüstanda təhsilin Azərbaycandakı və Gürcüstandakı nümayəndəliklər

//

XİDMƏTLƏR

Tələbələrimizə təqdim olunan əlavə xidmətlər

Öz ixtisasını seç

İstər dövlət universitetlərində, istərsə də özəl universitetlərdə özünüzə uyğun ixtisası seçə bilərsiniz

Grİgol Robakİdze adına Unİversİtet 

1800-2500

 • Humanİtar və sosİal fənnlər
 • Hüquq
 • Bİznes və menecment
 • Tİbb İxtİsasları
 • Dövlət İdarəçİlİyİ və SİYASƏT
 • Krİmİnalogİya
 • Daha ətraflı

Personal İdarəsİ üzrə regİonarası akademİya

1700-2200

 • Menecment və bİznes
 • Uçot və audİt
 • Malİyyə və kredİt
 • Sosİalogİya və polİtologİya
 • Psİxologİya və fİlologİya
 • Personalın İdarəsİ
 • Daha ətraflı

GÜRCÜSTAN DÖVLƏT TEXNİKİ UNİVERSİTETİ

1700-2000

 • İNŞAAT
 • ENERGETİKA VƏ RABİTƏ
 • KİMYƏVİ TEXNOLOGİYA
 • MEMARLIQ VƏ DİZAYN
 • GEOLOGİYA
 • İNFORMATİKA VƏ İDARƏETMƏ
 • Daha ətraflı

Gürcüstan Dövlət Tİbb Unİversİtetİ

6800

 • Tİbb fakültəsİ
 • Stomatologİya fakültəsİ
 • Farmasevtİka fakültəsİ
 • Fİzİkİ reabİlİtasİya fakültəsİ
 • Səhİyyə fakultəsİ
 • Gİgİyena fakültəsİ
 • Daha ətraflı
Gürcüstanda təhsil

Əlavə məlumatlar

//

Gürcüstan Texniki Universiteti

Gürcüstanda təhsil şirkəti Gürcüstan Texniki Universitetinin Azərbaycanda yeganə Nümayəndəliyidir

Gürcüstanda Təhsil Şirkəti, adından da göründüyü kimi Gürcüstanda istənilən Dövlət universitetlərinə qəbul proseslərini həyata keçirir. Gürcüstada təhsil almaq istəyən tələbələr Şirkətimiz vasitəsilə Gürcüstanin istənilən Ali təhsil müəssisələrinə qəbul oluna bilərlər. Qəbul Prosesi tam olaraq imtahansız yalnız ATTESTATLA həyata keçirilir. DİQQƏT DİQQƏT!!! Gürcüstanda təhsil şirkəti Gürcüstan Texniki Universitetinin(GTU) Azərbaycanda yeganə Nümayəndəliyidir. Gürcüstan Texniki Universitetinə Azərbaycandan olan tələbələrin qebul prosesini yalnız bizim şirkət həyata keçirir. Bütün bu proseslər Gürcüstan Texniki Universitetilə şirkətimiz arasında imzalanan Razılıq Memerandumu əsasında həyata keçirilir